Forum neurologiczne » Neurologia » Napadowość fal wolnych theta

Napadowość fal wolnych theta

Niedawno miałam przeprowadzone badanie EEG. Na ego wyniku było: zapis nieprawidłowy ze zmianami w postaci jednorazowej serii uogólnionej napadowości fal wolnych theta. Mam 15 lat. Co to znaczy i czy to coś poważnego? Czy mam dalej się jakoś przebadać?


Elmal 2011-06-26, 11:39

Niestety trudno interpretować wynik badania nie znając podstawowych informacji, czyli jakie występują objawy i co było powodem wykonania badania, czy wykonano badania obrazowe głowy? U niektórych osób zapis EEG może być nieprawidłowy ale bezobjawowy.

neuron 2011-06-27, 22:28