Forum neurologiczne » Neurologia » MRI głowy 2017

MRI głowy 2017

Badanie mózgowia pani w wieku 76 l. wykonane sekwencjami FSE, SE i GE w obrazach T1 i T2-zależnych, sekwencjami FLAIR, DWI i SWI ujawniło:
ogniska leukoarajozy okołokomorowej w wieńcach promienistych i środkach półowalnych, poza tym stare zmiany degeneracyjne w istocie białej płatów czołowych i ciemieniowych. Zaniki korowo-podkorowe.
Struktury linii pośrodkowej nieprzemieszczone.
Poza tym nie stwierdzono obecności zmian patologicznych mózgowia.

Proszę o info czy zaniki pamięci i ogólne poplątanie badanej możliwe jest skorygować przy stanie wg opisu badania jw.

Aneta 2017-12-18, 11:09