Forum neurologiczne » Neurologia » MR z kontrastem

MR z kontrastem

Bardzo proszę o interpretację. Dziękuję

MR głowy z kontrastem
wywiad: pozagałkowe zapalenie N2 w przeszłości
- liczne/róznej wielkości hyperintensywne ogniska w obrazach T2 i FLAIR zlokalizowane w istocie białej
przykomorowej obu półkul mózgu niespecyficzne najpewniej o charakterze zmian n-pochodnych
- przysadka mózgowa uciśnieta na dnie siodła tureckiego - przepuklina przepony siodła? cechy PESS
poza tym
Półkule mózgu i móżdżku bez ognisk patologicznych.
Pień mózgu prawidłowy.
Układ komorowy prawidłowej szerokości, nieprzemieszczony.
Przestrzenie płynowe przymózgowe w normie.
Okolica przysadki mózgowej i okolica nadsiodłowa prawidłowe.
Kompleksy nerwów 7/8 nieposzerzone, prawidłowo otoczone płynem w obrębie przewodów słuchowych
wewnętrznych.
Wn: N2 bez cech zapalenia, patologicznego wzmocnienia w CM

Małgorzata 2018-07-02, 20:09