Forum neurologiczne » Neurologia » MR z kontrastem

MR z kontrastem

MR głowy z kontrastem
Dwufazowe badanie RM mózgowia w obrazach T1 i T2 zależnych oraz w sekwencjach FLAIR i DWI, w płaszczyznach poprzecznych, czołowych i strzałkowych.W podkorowej istocie białej obu płatów czołowych widoczne są pojedyncze, bardzo drobne, niecharakterystyczne ogniska wielkości do 2 mm, hyperintensywne w obrazach T2 zależnych i w sekwencji
FLAIR, nie wykazujące cech restrykcji dyfuzji wody i wzmocnienia kontrastowego - najprawdopodobniej naczyniopochodne.
Poza tym mózgowie bez zmian.
Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony, bez cech ucisku.
Przymózgowa rezerwa płynowa zachowana.

Mężczyzna, lat 32, czynnie uprawiający sport, MRI wykonane kontrolnie po epizodach *kręcenia sie w głowie*

Adrian 2017-05-06, 20:18