Forum neurologiczne » Neurologia » MR głowy z kontrastem

MR głowy z kontrastem

Dane skierowania stan po przebytym udarze żylnym lewego płata skroniowego .W obrębie struktur korowo-podkorowych lewego płata skroniowego widoczne niewielkie obszary malacji i gliozy o etiologii ponaczyniopochodnej.W istocie niałej obu półkul mózgu widoczne dość liczne rozproszone ogniska neurodegneracji naczyniopochodnej .Sygnałów patologicznych po dożylnym podaniu środka kontrastowego nie wykazano.nie wykazano ognisk patologicznie ograniczonej dyfuzji.Uklad komorowy nadnamiotowy symetryczny,nieprzemieszczony,nieposzerzony.Wodociąg mózgu i komora IV prawidłowe.Rezerwa objętościowa w poziomoe foramen magnum zachowana.Zmiany zwyrodnieniowe widocznego odcinka kręgosłupa C.Wnioski:niewielkie utrwalone obszary malacji i gliozy korowo-podkorowej lewego płata skroniowego o charamterz ponaczyniopochodnym.Ogniska nerodegeneracji naczyniopochodnej w obu półkulach mózgu.

Halina 2018-02-23, 15:51