Forum neurologiczne » Neurologia » Kolor płynu mózgowego u zdrowego człowieka

Kolor płynu mózgowego u zdrowego człowieka

Jaką funkcję spełnia płyn mózgowy? Co oznacza obecność krwi w płynie? Jaki kolor powinien mieć płyn mózgowy u zdrowego człowieka?


Mania 2011-01-17, 18:34

Prawidłowy płyn mózgowo-rdzeniowy powinien być przejrzysty i bezbarwny. Prawidłowo krew nie występuje, jej obecność natomiast może świadczyć o krwawieniu podpajęczynówkowym. Jego podstawową funkcją jest ochrona układu nerwowego, przed urazami, poza tym bierze udział w regulacji ciśnienia wewnątrzczaszkowego.

neuron 2011-01-17, 22:16