Forum neurologiczne » Neurologia » Jama płynowa w jądrze soczewkowatym

Jama płynowa w jądrze soczewkowatym

Bardzo proszę o interpretację wyniku MRI głowy. Kobieta, lat 46 : W jądrze soczewkowatym po stronie lewej jama płynowa 7 mm najprawdopodobniej naczyniopochodna. Zmian ogniskowych w obrębie mózgowia nie stwierdzona. Po kontrascie patologicznego wzmocnienia nie uwidoczniono. Morfologia kory mózgowej prwaidłowa. Ciało modzelowate prawidłowe. Układ komorowy nadnamiotowy prawidłowe. Móżdżek bez zmian. Komora IV prawidłowa. Kąty mostowo- móżdżkowe wolne. Zatoki nosa prawidłowe. Struktury miekkotkankowe oczodołów bez zmian patplogicznych

Marta 2017-12-21, 19:23