Forum neurologiczne » Neurologia » Interpretacja wyniki MR

Interpretacja wyniki MR

Badanie wykonano w sekwencjach SE, TSE w czasach T1, T2 zależnych, FLAIR, DWI+ADC w trzech płaszczyznach oraz T1 po podaniu środka kontrastowego.
W płącie ciała modzelowatego po prawej stronie zmiana ogniskowa 15x10x12 mm o wysokim w obrazach T2 zależnych i FLAIR, niskim w obrazach T1zależnych sygnale, bez wzmocnienia kontrastowego, bez towarzyszącego obrzęku. W obrębie zmiany pojedyncze, drobne przestrzenie płynowe z częściowym wytłumieniem sygnału w obrazach FLAIR. Cechy restrykcji dyfuzji w obrębie litej części zmiany. Obraz MR może odpowiadać zmianie o charakterze rozrostowym.
Mózgowie bez zmian ogniskowych.
Ukł.komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony.
Struktury tylniego dołu czaszki w MR bez zmian.
Po podaniu środka kontrastowego bez patologicznych wzmocnień.
Bardzo proszę o interpretację ponieważ wizytę u neurologa mam za tydzień? Czy to coś poważnego?

Max 33 lata 2018-01-18, 12:52