Forum neurologiczne » Neurologia » Interpretacja MR

Interpretacja MR

Proszę o interpretację.

Dane ze skierowania: od miesiąca drganie powiek, mięśni brzucha, klatki piersiowej, ramin, parestezje dłoni i stóp, zawroty głowy, osłabienie, anizocoria.

Pojedyncze, izolowane, bardzo drobne (0,3cm) podłużne ognisko hiperintensywne w obrazach T2-zal. FLAIR widoczne jest podkorowo w prawym płacie czołowym (boczna część zakrętu przedśrodkowego). Wymaga ono różnicowania pomiędzy zejściem zmiany naczyniopochodnej małej tętnicy, a ogniskiem demielinizacyjnym(RIS).
Poza tym obraz mózgowia, układu komorowego, oraz wewnątrzczaszkowych, przymózgowych przestrzeni płynowych pozostaje w granicach normy.

W cienkowarstwowej, silnie T2-zależnej sekwencji T2 SPACE 3D w zbiornikach kątów mostowo-móżdżkowych oraz w przewodach słuchowych wewnętrznych nie wykazano obecności zmian ogniskowych. Obraz i przebieg nerwów V, VII i VIII obustronnie pozostaje prawidłowy. Wysoki sygnał i ultrastruktura ślimaków, przedsionków oraz przewodów półkolistych są prawidłowo zachowane.

W sekwencji DWI-EPI w obrębie mózgowia nie wykazano obszarów ograniczonej dyfuzji, w tym wczesnych zmian niedokrwiennych. W sekwencji SWI w obrębie mózgowia i opon nie wykazano niskosygnałowych depozytów hemosyderyny po potencjalnych przebytych krwawieniach.

Od siebie dodam, że w ciągu ostatnich 2-4 tygodni miałem podwyższone ciśnienie a także niemiarowość bicia serca leczona poprzez dożylne podanie roztworu potasu. Drgania mięśni utrzymują się nadal.

Mariusz 2017-11-01, 20:23