Forum neurologiczne » Neurologia » Fale delta o najwyższej amplitudzie w okolicach czołowych w wyniku EEG

Fale delta o najwyższej amplitudzie w okolicach czołowych w wyniku EEG

Ostatnio trafiłam do szpitala na oddział neurologiczny. Chciałam zapytać czy powinnam się martwić wynikami badań. Będę wdzięczna za odpowiedzi.

Rezonans magnetyczny mózgu. W strukturach głębokich półkuli prawej mózgu obszar 5mm o charakterze poszerzonej przestrzeni okołonaczyniowej. Poza tym wszystko w porządku.

EEG. Znacznego stopnia zmiany uogólnione, z max. amplitudy w okolicach skroniowo-czołowo-centralnych, pod postacią licznych, wybitnie narastających w czasie i po hw, grup lub serii synchronicznych, wysokowoltażowych fal delta 2-3 c/s, niekiedy zaostrzonych, bez cech wyraźnej lateralizacji. Typowej, zorganizowanej czynności napadowej nie stwierdzono. Fs raczej nie aktywuje zmian. Czynność podstawowa zróżnicowana przestrzennie, utworzona przez fale alfa 9-10 Hz o amplitudzie do 40-70 uV, wymieszane z obfitym składnikiem niskonapięciowych fal szybkich o wrzecionowatym układzie. Reakcja zatrzymania zaznaczona. Wykonywane w trakcie badania ciągłe pomiary saturacji (SO2) utrzymywały się średnio w granicach 97-98 %, osiągając na krótko 99-100% w czasie i po hw oraz najniższe wartości, 90-94% podczas stymulacji stroboskopowej. Częstość rytmu serca (HR) podczas badania ulegała znaczym wahaniom: w zapisie spoczynkowym wynosiła zwykle 77-82/min., w czasie hw wyraźnie wzrastała do 117-121/min.

Epikryza:
Pacjentka lat 18 przyjęta do Oddziału z powodu dolegliwości bólowych głowy, omdleń z utratami przytomnosci od kilku lat ( dodatni Tilt Test ), obecnie zgłasza ogólne osłabienie, senność, zawroty głowy, drżenie mięśni, wypadanie włosów. Czterokrotnie wykonane badanie EEG wykazało fale delta o najwyższej amplitudzie w okolicach czołowych. 1x utrata przytomności z drgawkami. W badaniu neurologicznym przy przyjęciu: przytomna, w prawidłowym, logicznym kontakcie, pronacja pkg, niedowidzenie w dolnych kwadrantach po str. L, objaw Babińskiego po prawej. W Oddziale wykonano badanie MR, które nie wykazało zmian ogniskowych OUN. Diagnostykę poszerzono o badanie Video EEG, które wykazało zmiany porównywalne z badaniami poprzednimi. Stosowano terapię lekami sedatywnymi.


Czy takie wyniki mogą sugerować jakąś chorobę?

Gabriela 2010-12-14, 17:43

W zasadzie trudno mi powiedzieć. Jakie rozpoznanie postawiono (znajduje się na początku kraty informacyjnej)? Wykluczono w MR zmiany ogniskowe, które mogą odpowiadać za Pani dolegliwości. Na pewno niedowidzenie i Babiński mają swoje uzasadnienie przyczynowe.

neuron 2010-12-15, 16:40

Nie postawiono diagnozy, i w tym właśnie problem. Wypisali mnie i odesłali do innego szpitala. Idę tam zaraz po Nowym Roku.

Gabriela 2010-12-15, 18:48

Mi tym bardziej trudno powiedzieć jaka jest przyczyna. Z jakiego jest Pani rejonu? Może uda mi się podpowiedzieć odpowiedni Szpital.

neuron 2010-12-16, 17:49

Rozumiem. Jestem z okolic Zamościa i właśnie w Zamościu byłam w szpitalu.

Gabriela 2010-12-17, 15:33

Witam, mam podobne objawy do Twoich,szukam diagnozy od 7 lat, ustalilas co Ci dolega?

Kamila 2013-03-23, 07:43