Forum neurologiczne » Neurologia » Drobne ognisko w istocie białej płata czołowego

Drobne ognisko w istocie białej płata czołowego

Proszę o interpretację wyniku:
*Przestrzenie płynowe prawidłowe. Układ komorowy nieprzemieszczony. Przykomorowo, na wysokości nieco powyżej rogu czołowego komory bocznej lewej niewielki obszar owalnego kształtu o nieprawidłowym sygnale, w największym wymiarze ok. 7 mm. Drobne ognisko w istocie białej płata czołowego prawego położone podkorowo na wysokości wyspy. Poza tym nieprawidłowych sygnałów z tkanek mózgowia nie rejestruje się. Po dożylnym podaniu gadoliny patologicznego wzmocnienia nie stwierdza się. Jednoznacznie nie można określić charakteru ogniska położonego przykomorowo po stronie lewej, pozapalne? (brak wzmocnienia po dożylnym podaniu gadoliny świadczy o braku aktywności). Drobne ognisko w płacie czołowym prawym, najprawdopodobniej ognisko degeneracyjne pochodzenia naczyniowego. Brak cech procesu ekspansywnego.*

Anya 2011-02-02, 19:46

Zmian nowotworowych nie stwierdzono. Wykryte zmiany są najprawdopodobniej pozapalne lub pochodzenia naczyniowego. Warto pokazać osobiście wynik lekarzowi prowadzącemu, który dokładnie oceni jeszcze kliszę.

neuron 2011-02-02, 20:19

Uwidoczniono;
W istocie białej płata czołowego prawej półkuli mózgu pojedyncze niewielkie ognisko o wysokim sygnale w obrazach T-2-zal i FLAIR,najpewniej odpowiadające zmianie naczyniopochodnej

Marta 2012-10-18, 18:06