Forum neurologiczne » Neurologia » Dominacja czynności alfa i pojedyncze fale teta w wyniku EEG

Dominacja czynności alfa i pojedyncze fale teta w wyniku EEG

Witam, bardzo prosze o interpretację badania eeg: wiek 28lat
W zapisie dominuje czynność alfa 10-11 Hz o ampl.20-70 uv i prawidłowym rozkładzie przestrzennym w przednich częściach mózgu przemieszczana z seriami fal beta.
W okolicachskroniowych widoczne są pojedyncze i po kilka fale teta 6-7 Hz o nieco zaostrzonym rysunku i amplitudzie czynności podstawowej. okresowo przeważające po stronie lewej. Rz obecna
HV i FS bez wpływu na zapis.
Podczas badania rejestrują epizody obniżonego stanu czuwania.

Marta 2011-01-28, 18:47

Proszę o interpretację następującego badania EEG.
badanie wykonano w stanie czuwania i senności. Zapis niezróżnicowany przestrzennie. Czynnośc podstawową stanowią nieregularne fale alfa 10-13 Hz o ampl. do 30 uV, współistniejące z obfitą czynnością beta. Niestale widoczna asymetria zapisu pod postacią wolniejszej czynności podstawowej w odprowadzeniach lewostronnych. W odprowadzeniach czołowo-skroniowych z przewagą po lewej rejestruje się fale theta 4-7 Hz, niekiedy z tendencją do uogólniania. W odprowadzeniach czołowo-centralno-przedskroniowych po lewej widoczne niskonapięciowe iglice.
RZ zaznaczona HV i FS bez istotnego wpływu na zapis.

Martman 2013-07-28, 16:23