Forum neurologiczne » Stwardnienie rozsiane » Diagnostyka spastyczności i niezborności w stwardnieniu rozsianym

Diagnostyka spastyczności i niezborności w stwardnieniu rozsianym

Jakimi metodami badań możemy określić spastyczność i niezborność w stwardnieniu rozsianym? Czy skalą Barthel możemy badać spastyczność? W jaki sposób?


Isa 2011-05-19, 08:26

Niezborność to brak możliwości symetrycznego wykonywania ruchów naprzemiennych np. ruchu wkręcania żarówek. Jeśli chodzi o spastyczność to powinien ocenić ją neurolog osobiście. Skala Barthel określa ogólną niepełnosprawność chorego z niedowładem połowicznym, nie jest ona precyzyjna i przeznaczona tylko dla SM.

neuron 2011-05-20, 21:04