Forum neurologiczne » Neurologia » Choroby wykrywane za pomocą badania TK głowy

Choroby wykrywane za pomocą badania TK głowy

Dostałam skierowanie na badanie TK głowy. Na czym polega to badanie? Jak wygląda? Jakie nieprawidłowości mózgu wykazuje?


Monia24 2011-01-13, 14:42

Tomografię komputerową głowy wykonuje się najczęściej celem diagnostyki: guza mózgu, chorób kości czaszki, wad wrodzonych, zmian naczyniowych (np. udar, krwiak). Badanie polega na wykonywaniu kolejnych zdjęć przekrojowych mózgu dzięki obracającej się wkoło lampy rentgenowskiej. Zdjęcia następnie komputer składa w całość i przedstawia w postaci dostępnej komputerowo czy na kliszy. W niektórych przypadkach podawany jest dodatkowo kontrast dożylnie, który ma uwidocznić naczynia.

neuron 2011-01-13, 22:16