Forum neurologiczne » Neurologia » Cechy niewielkiego zaniku korowego i podkorowego mózgu

Cechy niewielkiego zaniku korowego i podkorowego mózgu

Ostatnio odebrałam wyniki Badań,kompletnie nie rozumiem co z nich wyniki,prosze o proste przetłumaczenie.Nie wiem czy to coś poważnego?
Badanie wykazuje w istocie białej okołokomorowej,zwłaszcza w sąsiedztwie tylnych części komór bocznych,obszary hiperintesywne w obrazach T2-zależnych i sekwencji FLAIR.Ogniska o tym samym charakterze stwierdza się w istocie białej półkul mózgu,w obszarach jader podstawy,w prawym konarze mózgu,w prawej półkuli móżdżku i w obrębie ciała modzelowatego.Nieostro odgraniczone ogniska hiperintesywne w obrazach T2-zaleznych widoczne są w rdzeniu przedłużonym oraz w obrębie obojętnego badania odcinka rdzenia kręgowego(na poziomie trzonu C2).Obraz MR przemawia za zmianami demielinizacyjnymi.Cechy niewielkiego zaniku korowego i bardziej nasilonego podkorowego mózgu.Poza tym obraz mózgu i przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych w granicach normy.

Lidka 2010-05-02, 14:54

Obraz jest wynikiem zmian typu demielinizacji, czyli zaniku osłonki mielinowej włókien nerowowych. Osłonka pełni rolę ochronną i bierze udział w przewodzeniu impulsu nerwowego. Choroba ma charakter postępujący. Nie wiem jakie objawy występują u Pani, dlatego proszę napisać coś więcej na ich temat. Poza tym ile ma Pani lat i na co choruje. Czy w rodzinie ktoś miał podobne problemy?

neuron 2010-05-06, 17:13

To wyniki badań moje taty,ma 52lata i problemy z chodzeniem.Na poczatku myśleliśmy,że to od złamania które kilka lat temu doznał,teraz jednak jego lekarz wyslał go na takie badania.Niedługo ma wizytę u lekarza prowadzącego,także powinno się wyjaśnić.Z opinii innych wnioskuje,że może to być strwadnienie rozsiane czy to możliwe?

Lidka 2010-05-11, 17:22