Forum neurologiczne » Neurologia » Badanie TK głowa przed i po kontraście

Badanie TK głowa przed i po kontraście

Cechy dyskretnego zaniku korowego okolicy czołowej
Struktury mózgowia cieniują jednorodnie
Układ komorowy nieposzerzony bez przemieszczeń
Wydatne zwapnienia w tt. kręgowych
Okrężne zmiany przerostowe śluzówki w prawej zatoce szczękowej,odcinkowe pogrubienie śluzówki w lewej zatoce szczękowej, prawa zatoka czołowa hypoplastyczna


Małgorzata J. 2017-08-01, 14:42