Forum neurologiczne » Neurologia » Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego

Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego

Wynik z badania płynu mózgowo rdzeniowego:
( bezbarwny, przejrzysty, I.kom. 7/3, glukoza 3,6 mmol/l, chlorki 120 mmol/l, O. Pand*ego: dodatni, O. None-Apelta: dodatni, białko 0,75 g/l, IgG 60,9 mg/l (N: 0,0-34,0), albumina 492 mg/l (N:0,0-350,0), Index Link i Tibblinga 0,44, prążki oligoklonalne nie stwierdzono, w surowicy nie stwierdzono. Lyme IgG i IgM: 0,20 index ujemny, P/ciała p/Borrelia kl. IgM i kl. IgG ujemne w PMR i we krwi ).
Co oznacza taki wynik i jakie ma znaczenie?


Małgorzata 2011-02-27, 18:37

Liczba komórek i białko nieco podwyższone, wzrost stężenia głównie globulin, stężenie glukozy prawidłowe, chlorki prawidłowe. Rozszczepienie oznacza, iż dochodzi do wzrostu białka w płynie mózgowo-rdzeniowym, przy braku lub nawet spadku liczby komórek. Przyczyną zmian na pewno nie są infekcje bakteryjne, wirusowe czy gruźlica. Trudno mi ocenić bez obrazu klinicznego co może być przyczyną. Czy wykluczono u Pani zespół Guillain-Barre??

neuron 2011-02-28, 22:07

W listopadzie 2009 zdiagnozowano u mnie polineuropatię demielinizacyjną czuciowo ruchową. W związku, iż dolegliwości się pogłębiały tzn. bóle nóg i rąk, kłucie, skurcze, stopy raz zimne, raz aż parzące, osłabienie mięśni, męczliwość, rok później zbadano mi płyn mózgowo rdzeniowy. Wynik powyżej. Ani raz nie padły słowa *zespół Guillaina-Barre. Niedawno miałam badanie EMG, wniosek: wynik badania wskazuje na uogólnione uszkodzenie włókien ruchowych i czuciowych badanych nerwów obwodowych o charakterze mieszanym demielinizacyjno-aksonalnym z obecnością przewlekłych zmian neurogennych w mięśniu międzykostnym I lewym i piszczelowym przednim lewym. Mam 43 lata zaniżone wartości HCT, HGB, RBC, obniżony amoniak i podwyższony kwas mlekowy i CPK. Pozostałe wyniki w normie, testy na boreliozę negatywne.

Małgorzata 2011-03-01, 15:05

Dodam może jeszcze opis MRI głowy.
W badaniu MRI, które wykonano w sekwencjach FSPGR T1, FSE T2,i FLAIR przeglądowe oraz FSPGR T1 po dożylnym podaniu kontrastu, w płaszczyznach strzałkowych, czołowych i poprzecznych, w warstwie o grubości 2 mm, 3 mm i 5 mm.(Nieliczne ogniska do 6 mm i słabo oddzielające, zlewające się obszary podwyższonego sygnału w obrazach T2-zależnych, więcej po prawej oraz w sąsiedztwie komór bocznych, zwłaszcza trójkątów i tylnych części trzonów komór bocznych. Obraz odpowiada niewielkim zmianom o charakterze demielinizacji pierwotnej lub wtórnej. Cech nieprawidłowego wzmocnienia kontrastowego nie stwierdzono. Ciało modzelowate jednorodne, bez zmian ogniskowych. Struktury tylnojamowe bez istotnych zmian. Układ komorowy nieprzemieszczony, nieuciśnięty, nieposzerzony. Asymetria komór bocznych - nieco szersza lewa. Rowki sklepistości, przestrzenie płynowe przymózgowe bez istotnego poszerzenia).

Małgorzata 2011-03-01, 15:19