Forum neurologiczne » Neurologia » Badanie MR głowy - zmiany

Badanie MR głowy - zmiany

W istocie białej obu półkul mózgu w środkach półowalnych, wieńcach promienistych widoczne są rozsiane są ogniska i obszary hiperintensywne w sekwencji T2 i FILAR o średnicach do 12 mm. Zmiany nie ulegają wzmocnieniu po podaniu środka kontrastowego.
Pozostała część wyniku MR prawidłowa.


Iwona 2018-02-13, 16:19