Forum neurologiczne » Urazy » Znaczy obszar gliozy w płacie czołowym po wypadku

Znaczy obszar gliozy w płacie czołowym po wypadku

Co to znaczy obszar gliozy w płacie czołowy po stronie prawej o wielkości 32x32 mm oraz ogniska demienilizacji w isocie białe podkorowej płatów czołowych i potylicznych największe dochodzi do 15x11 mm płacie potylicznym po lewej


Beata 2012-01-23, 20:55

Bez wywiadu chorobowego trudno interpretować wynik. Zmiany mają najpewniej pochodzenie naczyniowe, czyli niedokrwienne. Są to *stare* zmiany.

neuron 2012-01-24, 18:19