Forum neurologiczne » Guzy czaszki i tkanek miękkich głowy » Zmiana ogniskowa przedniego płata skroniowego

Zmiana ogniskowa przedniego płata skroniowego

Bardzo proszę o interpretacje poniższego opisu.
Kobieta 27lat.
w prawym płacie skroniowym przy rogu skroniowym PKB widoczne ognisko śr. 9mm częściowo o sygnale płynowym, częściowo o sygnale miękkotkankowym nie wykazujące wyraźnej restrykcji dyfuzji, nie ulegające istotnemu wzmocnieniu po podaniu środka kontrastowego, brak wyraźnej strefy obrazowej- obraz niecharakterystyczny- należy brać pod uwagę Tu wysoko zróżnicowanego. Kilka bardzo drobnych ognisk podwyższonego sygnału w obrazach T2 oraz w sekwencji Flair powyżej rogów potylicznych KB . nie można wykluczyć demielinizacji- do kontroli. poza tym nie stwierdza się innych zmian ogniskowych w obu półkulach mózgu i móżdżku. nie stwierdza się ognisk patologicznego wzmocnienia kontrastowego. układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony, rezerwa płynowa podpajęczynówkowa zachowana.
siostra ma 27 lat i nie chce podjąc dalszego leczenia ani konsultacji Bardzo dziękuję za pomoc

Malwina 2015-07-15, 07:03

Musisz przekonać siostrę do jakiegoś działania, spróbuj też wysłać wyniki do gamma knife, mają opcje konsultacji online, może pomogą wam podjąć decyzje o dalszym leczeniu

Ksia 2015-07-31, 10:40