Forum neurologiczne » Guzy czaszki i tkanek miękkich głowy » Proszę o interpretację wyniku rezonansu głowy

Proszę o interpretację wyniku rezonansu głowy

Badanie MR mózgowia wykonane 1-fazowo w 3 płaszczyznach z zastosowaniem sekw. T1 (ax), FSE/T2 (ax, sag, cor), FLAIR (ax), DWI/ADC, TSE 3D ax. W śródkościu łuski czołowej po stronie prawej uwidoczniono hiperintensywną w T2 zmianę ogniskową nieulegającą saturacji, niskosygnałową w T1 o zwiększonej dyfuzyjności na mapach ADC, modelującą oponę twardą, najpewniej odpowiadającą naczyniakowi. Wymiary: 12x20 mm. Nieco uwydatniona lewa łuska czołowa od strony blaszki zewnętrznej z jej pogrubieniem do 4 mm. Torbielowato zmieniona szyszynka o śr. do 12 mm. Poza tym struktury mózgowia bez zmian ogniskowych. Bez zaburzeń dyfuzji swobodnych cząsteczek wody w sekw. DWI/ADC. Kąty mostowo-móżdżkowe niezmienione. Układ komorowy symetryczny, prawidłowo zachowany. Przestrzenie płynowe nieposzerzone, zachowane prawidłowo. W obrębie struktur pogranicza czaszkowo-szyjnego nie uwidoczniono zmian patologicznych.

Paulina, 37 lat 2017-08-04, 14:41