Czy to guz??

Rezonans głowy wykonany bez kontrastu, powód przedłużająca się aura migrenowa.(6dni). Śnieg optyczny. Proszę o ocenę, co mam zrobić??

Badanie wykonano w sekwencjach echa spinowego oraz sekwencji FLAIR w płaszczyznach poprzecznych,
strzałkowych i czołowych.
W sekwencji FLAIR w obrębie kory mózgowej lewej okolicy czołowej drobne ognisko o podwyższonym
sygnale, średnicy około 5mm, niewidoczne w innych sekwencjach, najpewniej jest to artefakt. Do
rozważenie wykonanie badania z podaniem kontrastu dożylnie oraz powtórzenie sekwencji FLAIR.
Podobne ognisko wielkości około 3mm również w korze mózgowej lewego płata ciemieniowego.
Innych zmian ogniskowych nie uwidoczniono.
Układ komorowy nadnamiotowy nieprzemieszczony, symetryczny, nieposzerzony.
Komora IV i struktury tylnojamowe prawidłowe.

Andrzej 2017-08-30, 20:58