Forum neurologiczne » Urazy » Podwyższona densyjność pogranicza czołowo-skroniowego prawej półkuli

Podwyższona densyjność pogranicza czołowo-skroniowego prawej półkuli

Witam co oznaczają poniższe wyniki badań, bardzo mnie martwią więc proszę o pomoc, z góry dziekuję
Badanie Tk głowy i zatok obocznych nosa
Prawej półkuli subtelnie podwyższona densyjność pogranicza czołowo-skroniowego na odcinku o wym. 47x21mm z redukcją przestrzeni płytowej szczeliny Sylwiusza- ognisko pourazowej nadzianki? zapalenie? poszerzone przestrzenie płynowe przy płatach czołowych?
pozostały mózg i móżdżek bez zmian ogniskowych.
Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony.
Pozostałe przestrzenie płynowe poza układme komorowym nieposzerzone.
Nie uwidoczniono patologicznych zwapnień.
Nie uwidoczniono krwawienia śródczaszkowego, ani zmian pourazowych kości czaszki.
Niedrożny lewy kompleks ujściowo-przewodowy. Poza przyścienne zgrubienia w dnie lewej zatoki czołowej, sitowiu- przewlekłe zmiany zapalne?

ja 2010-12-18, 00:12

Opisana zmiana na pograniczu płata czołowego i skroniowego jest wynikiem najprawdopodobniej urazu lub stanu zapalnego. Wszystko zależy od wywiadu, co działo się ostatnio i z jakiego powodu wykonano badanie. Zgrubienia w zatokach są oznaką przewlekłego zapalenia zatok i należy zgłosić się do laryngologa odnośnie leczenia. Reszta opisu prawidłowa.

neuron 2010-12-19, 10:56

Dziękuję bardzo za odpowiedź.

Robiliśmy jeszcze rezonans głowy i opis jest następujący:
W lewym płacie skroniowym uwidoczniono ognisko stłuczenia z niewielkim obrzękiem obwodowym ( w osi długiej nie przekraczającej 20 mm). Śladowe, podkorowe ognisko tego samego charakteru występuje w lewym płacie czołowym na poziomie środka półowalnego.
Nad prawą półkulą mózgu uwidoczniono (w sekwencji FLAIR) śladowe ilości hemolizującej krwi na poziomie opony twardej nad biegunem skroniowym i odcinkowo nad płatem czołowym. Płynowa przestrzeń podpajęcza nad płatami czołowymi nie przekracza 10 mm
W pniu mózgu i półkulach móżdżka nie spostrzeżono świeżych zmian pourazowych.
Opcja DWI nie wykryła innych (niż opisane) ognisk obrzęku w obrębie struktur mózgowia.
Układ komorowy prawidłowej szerokości, nie przemieszczony w stosunku do lini pośrodkowej.

Chory ma jak wstaje chwilowe zawroty głowy ból szczęki, nosa i ból między brwiami, a przy tym totalny zanik węchu, czy są to powikłania po urazie głowy?
Napiszę dodatkowo, że robiliśmy jeszcze jedno Tk głowy i wyszło,że zatoki wyglądają prawie dobrze, jest jeszcze lekkie opuchnięcie śluzówki,ale prawie są zdrowe, krwiaczek z prawej strony się wchłoną, a z lewej zmniejszył, jednak stan chorego tylko minimalnie się poprawił, rano jest tak jak na początku choroby.

ja 2010-12-26, 12:58

Objawy są najprawdopodobniej wynikiem zmian pourazowych. Nie wiem ile lat ma chory i kiedy miał miejsce uraz. Generalnie objawy mogą występować nawet do kilkunastu dni po urazie. Proszę pozostawać pod kontrolą neurologa, w razie pogorszenia się stanu wzywać pogotowie lub zgłosić się na Izbę Przyjęć.

neuron 2010-12-28, 17:40