Oponiak w móżdzku

Witam,
Proszę o opinię na temat wyniku rezonansu mamy, czy operacja to jedyne rozwiazanie? Czy Gamma Knife jest jakąś alternatywą?

W obrębie nie powiększonego siodła tureckiego widoczne jest nieznaczne wypuklanie się przestrzeni podpajęczej nadsiodłowej.
Przysadka z cechami modelowania gr. 5 , jednorodna bez patologicznego wzmocnienia kontrastowego.
Podnamiotowo w sąsiedztwie prawej półkuli móżdżku uwidoczniono zmianę o wym. 25 x 15 x 14 o pośredniej intensywności w sekwencji T2 przylegającą szeroka podstawą do namiotu móżdżku, ulegającą jednorodnemu wzmocnieniu kontrastowemu. Odcinkowe wzmocnienie pogrubiałego namiotu móżdżku w okolicy zmiany. Obraz może odpowiadać oponiakowi.

Bunia 2015-09-19, 13:33