Forum neurologiczne » Nowotwory układu nerwowego » Ognisko w komorze IV sugerujące zmianę łagodną

Ognisko w komorze IV sugerujące zmianę łagodną

Po tomografie komputerowym którego wyniki były następujące:

W obrębie komory IV po stronie lewej widoczne okrągłe ognisko o śr 5mm, o niższej gęstości w części centralnej, nie wzmacniające się po podaniu kontrastu - obraz sugeruje zmianę łagodną. Z uwagi jednak na małe wymiary zmiany i niemiarodajny pomiar gęstości wskazana prospektywna ocena w kontrolnym badaniu TK lub weryfikacja w badaniu MR.Poza tym struktury mózgowia i przestrzenie płynowe obrazują się prawidłowo. Układ komorowy nieposzerzony i nieprzemieszczony. Nie wykazano ognisk patologicznego wzmocnienia kontrastowego. Kości czaszki bez zmian.

Przeprowadzono badanie rezonansem magnetycznym którego wynik jest następujący:

Przestrzenie płynowe na sklepistości mózgowia w normie. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Intensywność sygnału z istoty białej i szarej jest prawidłowa. Nie stwierdza się cech procesu rozrostowego. Badanie MR głowy wykonano w sekwencji SE I FSE oraz FLAIR, DWI w płaszczyznach czołowych, strzałkowych i poprzecznych.

Proszę o interpretację badania.

karolina 2010-06-01, 10:17

Trzeba wykonać badanie MRI z kontrastem, gdyż obraz CT jest za mało dokładny.

Tomoo 2010-07-04, 20:30