Forum neurologiczne » Nowotwory układu nerwowego » Czy opisy MR odpowiadają nowotworowi LGG II

Czy opisy MR odpowiadają nowotworowi LGG II

05.10.16
MR głowy bez kontrastu i z kontrastem
Badanie MR głowy wykonano w sekwencjach echa spinowego i gradientowanego przed i po dożylnym podaniu środka kontrastowego.
Dane kliniczne: Podejrzenie zawału żylnego w obrębie żył wewnętrznych mózgowia. W obrębie lewej półkuli mózgu widoczny jest rozległy obszar zmian obrzękowych o łącznym wymiarze ok. 54 x46x43 mm. Obejmujący częściowo płat czołowy, skroniowy, obszar jąder podkorowych miejscowo w zakresie wzgórza lewego oraz torebki zewnętrzej i wewnętrzej. Nieco słabiej wyraźny, jednakże zauważalne zmiany obrzękowe w zakresie jądra ogoniastego i soczewkowatego. Efekt masy z przemieszczeniem struktur mózgowych na stronę prawą pod sierpem mózgu o ok. 3,7 mm. W obszarze tym cechy nieco przyśpieszonej dyfuzji. Brak cech obrzęku cytotoksycznego oraz obszarów patologicznego odcinka tętnicy środkowej mózhu lewej z jej wąskim światłem. Obraz może być związany z jej uciśnięciem i spowolnieniem przepływu. Tętnica środkowa mózgu lewa kontrastuje się prawidłowo. Opisywany obszar przekracza granicę unaczynienia tętnicy środkowej i tylnej mózgu i może być związany z upośledzeniem spływu w kierunku żył powierzchowych mózgu w obszarach podstawy płatów czołowego i skroniowego.
Brak cech kontrastowania początkowego odcinka żyły wewnętrznej mózgu lewej. Obraz może przemawiać za jej niedrożnością. W różnicowaniu mniej prawdopodobne nietypowe zmiany zapalne. Kontrastowanie żyły wewnętrzej mózgu prawej, żyły Galena oraz zatok jamistych jest prawidłowe. Innych, istotnych odchyleń od normy nie stwierdzam.

17.10.16
MR głowy bez kontrastu i z kontastem.
Badanie MR głowy wykonano w sekwencjach echa spinowego i gradientowanego przed i po dożylnym podaniu środka kontrastowego.
Badanie kontrolne w trakcie leczenia.
Opis badanie.
W badaniu obecnym oszary podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych w zakresie struktur głębokich, głownie w obszarze płata czołowego i jąder podkomorowych nie uległy zmianie. Obraz przestawia się identycznie. Obraz naczyć tętniczych i żylnych również jest stabilny.
Brak zmian w zakresie dyfuzji. Nadal bez cech patologicznego wzmocnienia kontrastowego. Obraz spływu żylnego żyły wewnętrzej mózhu lewej jest identyczny.
W różnicowaniu, po za procesem zapalnym, proponuje uwzględnić glejakowatość mózgu.

Pacjent bez żadnych objawów, bóli, raz odnotowano atak podobny do padaczki.
Wszystkie inne wyniki są w normie (punkcja odcinka lędźwiowego, EEG, angio-TK).

Julka 2016-11-05, 22:23