Forum neurologiczne » Nowotwory układu nerwowego » Ogniska popromienne, obrzękowe po radioterapii guza ślinianki przyusznej

Ogniska popromienne, obrzękowe po radioterapii guza ślinianki przyusznej

Moja mama ok. 4 miesiące temu zaczęła uskarżać się na splątanie i lęki, zleciłem MR głowy, kt. wykazał niejednorodne ogniska w obrębie płata czołowego, (radiolog sklasyfikował je jako podejrzenie opryszczki mózgu co zostało wykluczone po badaniach w tym kierunku). Ok. 9 lat temu mama miała usuwanego guza mieszanego przyusznicy prawej i przeprowadzono u niej radioterapię. Po konsultacji onkologicznej i badaniu PET stwierdzono, że zmiany najbardziej odpowiadają odczynowi popromiennemu. Włączono leczenie sterydami, po którym niestety nie widać poprawy (pojawił się niedowład lewostronny i parestezje węchowe). Czy można zrobić coś więcej?

Marcin 2011-04-10, 17:56