Forum neurologiczne » Nowotwory układu nerwowego » Nieregularny twór w rezonansie po radioterapii

Nieregularny twór w rezonansie po radioterapii

Opis widoczne zmiany bliznowate, oraz opszar o sygnale umiarkowanie wzmożonym w obrazach FLAIR i T2 zależnych, z zaciśnięciem bruzd przyległej kory mózgu.Obszar odpowiada najpewniej zmianom po radioterapii i obrzękowi.
Po podaniu kontrastu uwidnioczono w ww obrębie wzmocnienie w postaci nieregularnego tworu. Ukłąd komorowy nieprzemieszczony, o prawidłowych wymiarach.
I teraz pytanie : odrost czy zmiany po radioterapii?


miki 2009-11-23, 14:20

Niestety na podstawie tego wyniku badania nie można ustalić jednoznacznie czy są to zmiany po radioterapii czy nawrót choroby. Proszę napisać jakie było rozpoznanie histopatologiczne może na podstawie tego uda mi się powiedzieć więcej.

neuron 2009-11-24, 22:24

Jeśli chodzi o histo - jest to glejak IV. To co dziwne i na co zwracają uwagę neurochirurcy brak efektu masy.

miki 2009-11-25, 07:49

Niestety można obawiać się nawrotu.

neuron 2009-11-27, 22:32