Naczyniak mózgu

U mojego taty zdiagnozowano naczyniaka mózgu. Co to jest naczyniak mózgu? czy jest bardzo niebezpieczny?


Kruszynka 2011-08-10, 21:56

Naczyniak to nieprawidłowe poszerzenie naczynia. Im jest on większy tym może grozić powikłaniem w postaci jego pęknięcia i krwawienia. Krwawienie w obrębie mózgu niestety wiąże się nawet z zagrożeniem życia. Jeśli jest mały wymaga obserwacji i leczenia zachowawczego.

neuron 2011-08-11, 23:14