Forum neurologiczne » Wady wrodzone układu nerwowego » Leczenie syndromu Dyke-Davidof-Massona

Leczenie syndromu Dyke-Davidof-Massona

Na czym polega syndrom Dyke Davidoff Massona? Jak przebiega leczenie? Czy jest to choroba uleczalna? Czy są jakieś utrudnienia wynikające z chorowania na nią?


Heniek 2011-04-27, 21:55

Zespół Dyka-Davidoffa-Massona wiąże się z hemiatrofią mózgu z hipetrofią kości czaszki i zatok stwierdzanych w badaniach obrazowych głowy. Uwagę zwraca znaczna asymetria twarzy. Przyczyna nie została poznana. Objawy to niedowład lub porażenie połowicze, padaczka, zaburzenia mowy czy upośledzenie umysłowe. Leczenie jest zatem objawowe.

neuron 2011-04-28, 15:16