Forum neurologiczne » Wady wrodzone układu nerwowego » BADANIE MRI, grupa chorób istoty białej

BADANIE MRI, grupa chorób istoty białej

Witam

Proszę o objaśnienie wyniku badania MR.

WYNIK BADANIA MR:
Rozlane podwyższenie IS na obrazach T2 zależnych w obrębie istoty białej okołokomorowej i podkorowej.Podwyższenie IS na obrazach T2 zależnych w obrębie gałek bladych, bocznych części obu wzgórz, konarów mózgu rdzenia przedłużonego, jąder zębatych.Na obrazach T1 zależnych podwyższenie IS w obrębie tylnych części torebek wewnętrznych, ciała modzelowatego i mostu,konarów środkowych móżdżku. Układ komorowy symetryczny , nieposzerzony, nieprzemieszczony.

W obrębie struktur wewnątrzczaszkowych nie stwierdza się ognisk patologicznego wzmocnienia po podaniu pramagnetycznego środka kontrastowego.
Nie stwierdzono wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego.
W obrazie MR morfologia sygnału opon mózgowo - rdzeniowych w granicach prawidłowych.

Aneta Pawłowska 2015-05-30, 00:12