Forum neurologiczne » Nowotwory układu nerwowego » Leczenie mikrogruczolaka przysadki

Leczenie mikrogruczolaka przysadki

Rezonans wykazał u mnie w lewobocznej części gruczołowej przysadki dość dobrze ograniczoną zmianę hypointensywną, nieulegającą wzmocnieniu pokontrastowemu. Obraz odpowiada mikrogruczolakowi przysadki. Chciałem zapytać, jak powinna przebiegać terapia?














Mich 2011-04-25, 11:52

Terapia, jeśli brak nasilonych objawów polega na leczeniu farmakologicznym (bromokryptyna) i obserwacji (badania obrazowe i hormonalne). W razie konieczności operacji usunięcia gruczolaka.

neuron 2011-04-27, 18:24