Forum neurologiczne » Nowotwory układu nerwowego » Konieczność operacji guza w kanale kręgowym odcinka piersiowego kręgosłupa

Konieczność operacji guza w kanale kręgowym odcinka piersiowego kręgosłupa

Mój syn ma guza w kanale kręgowym odcinka piersiowego kręgosłupa. Opinie, czy należy operować guza, są wśród lekarzy podzielone, więc na razie syn wstrzymał się z operacją. W jakich przypadkach powinno się operować guza kręgosłupa i jakie mogą być przeciwwskazania do przeprowadzenia takiej operacji?


Jullia 2011-02-23, 15:36

Przy operacjach guzów zlokalizowanych w tej części znaczenie ma głównie dostęp chirurgiczny, wielkość guza, jego charakter. Duże znaczenie ma stan ogólny pacjenta, czy występują choroby zwiększające ryzyko niepowodzenia operacji. Zespół chirurgów rozważa przewagę korzyści nad ryzykiem. Może dojść do porażenia ciała poniżej poziomu, na którym znajduje się guz.

neuron 2011-02-24, 00:10