Interpretacja wyników badań

Proszę o zinterpretowanie wyników badania rezonansu głowy (osoba badana: wiek: 68 lat, w 2010r. rak jajnika - wyleczony; pod stałą opieką lekarza specjalisty ginekologia onkologiczna, ostatnie badania kontrolne w szpitalu onkologicznym: 14. 04.2016 - prawidłowe. )
Wyniki rezonansu:
Podejrzenie tętniaka w części jamistej lewej tętnicy szyjnej wewn. o śr. do 11 mm - weryfikacja w badaniu angio - TK lub angio - MR. W prawej półkuli móżdżku w istocie białej niewielki nieostrych zarysów obszar zwiększonego sygnału w obr T2 i Flair - zmiany o nieostrych zarysach z pośrednimi cechami masy (zwiększenie objętości prawej półkuli móżdżku) bez cech patologicznego wzmocnienia - obrzęk - konieczne badanie kontrolne - obraz nie pozwala na wczesne wykluczenie procesu npl- ale w zróżnicowaniu np. zmiany naczyniopochodne w fazie podostrej. Ponadto w istocie białej niewielkie nieostrych zarysów obszary o wysokim sygnale w obr T2 i Flair bez cech wzmocnienia kontrastowego - obraz zmian naczyniopochodnych przewlekłych. Morfologia kory mózgowej prawidłowa. Ciało modzelowate prawidłowej wielkości bez zmian ogniskowych. Układ komorowy nadnamiotowy nieposzerzony, symetryczny, nieprzemieszczony w linii środkowej. Komora III i IV prawidłowe. W zatoce szczękowej lewej torbiel retencyjna - 36mm.
Wnioski MR: Zmiany naczyniopochodne przewlekłe. Podejrzana zmiana w prawej półkuli móżdżku.

Anka 2016-07-06, 23:43