Forum neurologiczne » Nowotwory układu nerwowego » Glejowy guz mózgu w okolicy ciała modzelowatego i płata czołowego

Glejowy guz mózgu w okolicy ciała modzelowatego i płata czołowego

Rok temu stwierdzono u mnie guza mózgu w okolicy ciała modzelowatego i lewego płata czołowego pochodzenia glejowego.Na jesieni przeszłam naświetlanie tej części głowy. Ostatnio miałam zrobiony rezonans i przedstawiam jego opis . Proszę o rokowania odnośnie dalszego leczenia.
* Po wykonaniu badania w sekwencjach SE(T1 ax.), FSE(T2 ax.cor.sag.), IRFSE(T2 ax.) i po podaniu kontrastu iv. SE(T1 ax.cor.) i wcześniejszych naświetlaniach stwierdzono obrzęk w płacie czołowym i przedniej części ciała modzelowatego. Poza tym morfologia, rozległość i lokalizacja nacieku w obrębie płata czołowego nie uległa istotnej zmianie* drobne jamki malacyjne w obrębie dostępu operacyjnego w płacie czołowym lewym oraz nieznaczne modelowani rogów czołowych komór bocznych. Obszar nacieku bez patologicznego wzmocnienia kontrastowego.
Poza tym: Pozostałe struktury mózgowia prawidłowe, bez zmian ogniskowych.
Układ komorowy nieposzerzony,nieprzemieszczony.
Przestrzenie płynowe przymózgowe nieposzerzone.
Patologicznego wzmocnienia kontrastowego śródczaszkowego nie stwierdzono.*

Krystyna 2011-04-14, 14:52