Forum neurologiczne » Zaburzenia czucia, drętwienia, drżenia, tiki » Drżenie głowy przy cechach niewielkiego zaniku korowego mózgu

Drżenie głowy przy cechach niewielkiego zaniku korowego mózgu

Sygnał tkanki mózgowej w badaniu przeglądowym prawidłowy. Układ komorowy bez przemieszczeń bocznych, nieprzemieszczony. Wąska jama przegrody przezroczystej, wariant rozwojowy układu komorowego. Przestrzeń podpajęczynówkowa na sklepistości półkul mózgu miernie poszerzona, cechy niewielkiego zaniku korowego mózgu.

To opis badania MRI. Od jakiegoś czasu mam drżenie głowy. Proszę o interpretację wyniku.


Aneta 2011-01-03, 15:57

Opis badania MRI głowy prawidłowy.

Tomoo 2011-02-04, 15:42