Forum neurologiczne » Nowotwory układu nerwowego » Częste odnawianie się guza craniopharyngioma

Częste odnawianie się guza craniopharyngioma

Od kilku lat mam odnawialnego guza craniopharyngioma. Co roku muszę go operować. Jest do dla mnie już męczące. Czy jest to dla mnie bezpieczne? Czy istnieją jakieś inne sposoby oprócz operacji na pozbycie się guza?


Ania42 2011-03-05, 15:40

Chodzi o czaszkogardlaka, guza wewnątrzczaszkowego. Jest to łagodna zmiana. Możliwe leczenie to właśnie operacja, można rozważyć radioterapię. Chemioterapia nie jest w tych wypadkach na tyle skuteczna, aby można ją stosować. Badania kliniczne w tym kierunku nadal trwają.

neuron 2011-03-06, 11:11