Forum neurologiczne » Wady wrodzone układu nerwowego » Bezskrętowość mózgu, małogłowie i brak ciała modzelowatego u noworodka

Bezskrętowość mózgu, małogłowie i brak ciała modzelowatego u noworodka

Moje dziecko urodziło się dwa tygodnie przed przed planowanym porodem poprzez cesarskie cięcie. W czasie ciąży wykryto u dziecka poszerzenie komór bocznych do 12 mm. Niestety po porodzie doszły jeszcze inne wady: bezskrętowość mózgu, małogłowie, liczne zwapnienia i brak ciała modzelowatego. Co to wszystko znaczy? Czy moje dziecko ma szanse na normalne funkcjonowanie pomimo tak licznych wad mózgu? Jakie mogą być tego konsekwencje?


Nati 2011-04-27, 20:45

Należy skonsultować się z genetykiem np. prof. Korniszewskim (Szpital Dziecięcy, Warszawa), szczególnie jeśli występują inne nieprawidłowości. Niestety takie wady mogą wiązać się z upośledzeniem psychoruchowym, występowaniem ubytków neurologicznych. Więcej na ten temat powiedzą Pani neonatolodzy, a także pediatra podczas wizyt kontrolnych w czasie pierwszego roku życia.

neuron 2011-04-28, 15:23