Forum neurologiczne » Wodogłowie, zaburzenia w układzie komorowym » Zmiany ogniskowe w okolicy trzonów komór bocznych i poszerzenie układu komorowego

Zmiany ogniskowe w okolicy trzonów komór bocznych i poszerzenie układu komorowego

Wokół rogów tylnych komór bocznych zlewne strefy podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych i FLAIR o śr.do 7mm.
Podobne ,drobne nieliczne hyperintensywne ,zmiany ogniskowe w okolicy trzonów komór bocznych.Zmiany ustwione prostopadle do w stosunku do komór bocznych.
Kształt zmian ,sposób ich ułożenia przemawia za zmianami o charakterze demielinizacyjnym .Ponad to w okolicach rogów tylnych komór bocznych pojedyńcze drobne jamki wypełnione płynem .
W obrębie ciała modzelowatego pojedyńczea bardzo drobna ,hyperintensywna zmiana ogniskowa .Podnamiotowo zmian o o podobnym charakterze nie stwierdza się.Przestrzenie podpajęczynówkowe poszerzone .Układ komorowy miernie poszerzony .

Krystyna 2011-05-13, 09:16

Brak wymienienia objawów utrudnia nieco interpretację wyniku badania. Zmiany jednak w obrazie MR mogą sugerować np. SM. Warto jednak wyjaśnić jeszcze przyczynę poszerzenia układu komorowego mózgu.

neuron 2011-05-15, 12:51