Forum neurologiczne » Wodogłowie, zaburzenia w układzie komorowym » Zmiany o charakterze demielinizacyjnym przy asymetrii komór bocznych

Zmiany o charakterze demielinizacyjnym przy asymetrii komór bocznych

Nieliczne drobne ogniska do średnicy 6 mm i słabo oddzielające, zlewające się obszary podwyższonego sygnału w obrazach T2-zależnych,więcej po prawej oraz w sąsiedztwie komór bocznych, zwłaszcza trójkątów i tylnych części trzonów komór bocznych. Obraz odpowiada zmianom o charakterze demielinizacji pierwotnej lub wtórnej. Cech nieprawidłowego wzmocnienia kontrastowego nie stwierdzono.
Asymetria komór bocznych - szersza lewa.
Wszystko inne bez zmian.
Mam 43 lata. Proszę o interpretację wyniku, czy wymaga to leczenia i jakie są rokowania. Czy może to mieć coś wspólnego ze zdiagnozowaną u mnie polineuropatią czuciowo-ruchową?

Małgorzata 2011-02-16, 12:47