Forum neurologiczne » Padaczka (epilepsja) » Zespoły fal ostrych w zapisie EEG u dziecka

Zespoły fal ostrych w zapisie EEG u dziecka

Badania wykazały, że moje dziecko ma niesymetryczne komory mózgowe, zaburzony rozwój psychoruchowy i asymetrie napięcia mięśniowego. W badaniu EEG wystąpiły zespoły fal ostrych z wolna, iglice. O czym to świadczy? Czy dziecko ma padaczkę? Jak można temu zaradzić?


Meggie 2011-02-03, 21:42

Tak, opis wskazuje na padaczkę, która może być wynikiem zmian w mózgu związanych z asymetrią układu komorowego.

neuron 2011-02-04, 11:13