Forum neurologiczne » Zaburzenia zmysłów » Zawroty głowy, rzuty, oczopląs, zaburzenia słuchu, senność, otępienie

Zawroty głowy, rzuty, oczopląs, zaburzenia słuchu, senność, otępienie

Bardzo p roszę o interpretację wyniku tomografii. Pacjentka 73 lata. W poniedziałek poszła do lekarza, który zmienił jej leki na cukrzycę, nadciśnienie i serce. We wtorek pojawiły się objawy neurologiczne: zawroty głowy, rzuty, oczopląs, zaburzenia słuchu, senność, otępienie. Następnego dnia wymioty, mdłości, całkiem opadła z sił, nawet głowy nie podnosi. Dzisiejsza tomografia: nie stwierdzono obecności naczyniowej krwi śródczaszkowej ani ognisk patologicznych, drobne, pojedyncze ogniska hypodensyjne, o typie różnoczasowych zmian naczyniopochodnych, widoczne są w jądrach podstawy prawej półkuli mózgu. Cechy CT zaników korowo -podkorowych. Co to oznacza? Jakie są rokowania?

Danuta 2013-11-08, 23:20