Forum neurologiczne » Wodogłowie, zaburzenia w układzie komorowym » Zaniki korowo-podkorowe przy poszerzonym układzie komorowym

Zaniki korowo-podkorowe przy poszerzonym układzie komorowym

Witam-mój tato miał robione badanie w.w w temacie wynik był następujący korowo-podkorowe zaniki półkul mózgu i móżdżku.nie stwierdzono obecności zmian w mózgowiu w obu fazach badania.układ komorowy ustawiony jest pośrodkowo,nie uciśnięty,poszerzony adekwatnie do zaników. bardzo proszę o konsultację i o pokierowanie co dalej robić


AGA 2011-01-28, 17:39