Forum neurologiczne » Choroby kręgosłupa » Zaawansowana spondyloza

Zaawansowana spondyloza

Zwężenie przestrzeni międzytrzonowej C5-C6-C7 głównie w odc.tylnych.Zaawansowane zmiany degeneracyjne tych krążków międzytrzonowych. Okrężne uwypuklenie pierścienia włóknistego krążka międzytrzonowego na poziomie C5-C6- największe nasilenie zmiany w świetle przysrodkowych części obu otworów mkg (uwypuklenia do 2mm),znaczne zwężenia ich światła-rezerwa objętościowa tych struktur zredukowana,zachowana.Zwężenia przestrzeni płynowej przedniej części kanału kręgowego ze śladowym modelowaniem przedniej powierzchni worka oponowego na tym poziomie Rezerwa objętościowa kanału zmniejszona, zachowana.Okrężne uwypuklenie(do 1,8mm) pierścienia włóknistego krążka międzytrzonowego na poziomie C6-C7.Niewielkie zwężenia przedniej części kanału kręgowego z modelowaniem przedniej powierzchni worka oponowego.Rezerwa objętościowa kanału oraz otworów mkg zredukowana,zachowana.Torbielowate poszerzenia korzeni nerwowych w swietle otworów mkg na poziomieC7-Th1-Th2. Największa zmiana w świetle otworów mkg po stronie prawej na poziomie Th1-Th2(do7mm). Sygnał rdzenia kręgowego w normie. Nawarstwienia okostnowe sasiadujących części tych trzonów zwężają przestrzeń przedkręgową oraz przednią część kanału kręgowego nasilając efekt zwężenia na obu poziomach.Strutury kostne bez zmian ogniskowych. Całość zmian odpowiada miernie zaawansowanej spondylozie.

Monika 2017-12-07, 19:01