Wynik TK

Drobne obszary hipodensyjne przykomorowo śr do 5 mm o charakterze zmizn naczyniopochodnych.poza tym w badaniu nie stwierdzono ewidentnych zmian ogniskowych w obrębie struktur mózgowa ani cech krwawienia śródczaszkowego.Układ komorowy symetryczny nieposzerzony.W sąsiedztwie rogów komór bocznych widoczne są obszary obniżonej densyjności o charakterze leukoarajozy Żróżnicowanie istoty białej i szarej prawidłowe. Fizjologiczne zwapnienie splotów naczyniówkowych oraz w szyszynce.


Halina 2017-04-21, 07:43