Forum neurologiczne » Padaczka (epilepsja) » Wydłużone migdałki móżdżku poniżej płaszczyzny otworu potylicznego wielkiego

Wydłużone migdałki móżdżku poniżej płaszczyzny otworu potylicznego wielkiego

Co oznacza wynik : Nieco wydłużone migdałki móżdżku schodzą o 4 mm (wartość graniczna) poniżej płaszczyzny otworu potylicznego wielkiego.


Paweł 2011-05-25, 18:03

Może to być rzadki zespół Arnolda-Chiariego. Rozpoznanie ma miejsce najczęściej w wieku młodzieńczym lub dorosłym 20-30 rż. Co do potwierdzenia tego przypuszczenia najlepiej konsultować się osobiście z neurologiem.

neuron 2011-05-26, 18:51