Forum neurologiczne » Padaczka (epilepsja) » Wiarygodność wyniku EEG w diagnostyce padaczki

Wiarygodność wyniku EEG w diagnostyce padaczki

Czy badanie EEG jednoznacznie stwierdza padaczkę?


Plamkaa 2011-04-24, 11:47

Nie, samo EEG może być prawidłowe, ważne są występujące objawy, ewentualne zmiany w badaniu MR głowy. U niektórych osób z nieprawidłowym EEG padaczka nie występuje.

neuron 2011-04-26, 22:03