Forum neurologiczne » Choroby kręgosłupa » Skrzywienie kręgosłupa piersiowego i zwężenie przestrzeni międzykręgowej na poziomie szyjnym

Skrzywienie kręgosłupa piersiowego i zwężenie przestrzeni międzykręgowej na poziomie szyjnym

Piersiowy:
Niewielkie esowate skrzywienie kręgosłupa piersiowego, niewielkie kątowe zgięcie na poziomie klinowato zniekształconego kręgu Th11. Niewykluczona przebyta ch. Scheuermanna.

Szyjny:
Nieznaczne zwężenie przestrzeni międzykręgowej C4-C5, drobne osteofity na krawędziach trzonów niektórych kręgów, zniesienie lordozy szyjnej.


Tomasz 2011-02-23, 13:29

Klinowo zniekształcony kręg Th 11 może być zmianą wrodzoną. Skrzywienie kręgosłupa jest tego następstwem. Zwężenie przestrzeni międzykręgowej C4-D może sugerować dyskopatię, jeśli występują objawy należy rozważyć wykonanie MR.

neuron 2011-02-23, 23:18