Forum neurologiczne » Padaczka (epilepsja) » Serie uogólnionej napadowości ostrych fal theta

Serie uogólnionej napadowości ostrych fal theta

Odebrałam dziś wynik badania, czy mogę prosić o zinterpretowanie opisu? nie wiem czy uda mi się w tym roku wybrać do specjalisty. Oto brzmienie orzeczenia:

Zapis nieprawidłowy z nasilającymi się w czasie aktywacji Hv zmianami w postaci serii uogólnionej napadowości ostrych fal theta-alfa 4-7-9 Hz uV z możliwym ogniskiem w lewej środkowej i tylnej skroni gdzie okresowo zaznacza się przewaga fal wolnych - na tle niskonapięciowej, przyspieszonej, o cechach dezorganizacji czynności podstawowej alfa-beta 9-13-18 Hz do 30-50 uV. Fotostymulacja nie zmienia obrazu EEG. Reakcja blokowania zaznaczona.

Katarzyna 2009-12-15, 16:04

Opis badania jest nieprawidłowy. Należy wykonać badanie CT lub MRI mózgu. Opis może sugerować ognisko padaczkowe.

Tomoo 2009-12-24, 14:22