Forum neurologiczne » Wodogłowie, zaburzenia w układzie komorowym » Przyczyny powstania wodogłowia u osoby dorosłej

Przyczyny powstania wodogłowia u osoby dorosłej

Po osiemnastym roku życia ujawniło się u mnie wodogłowie. Obecnie jestem po kilku operacjach, ale nadal nie wiem, skąd to się mogło wziąć? Jaka mogła być przyczyna powstania wodogłowia w tym wieku?


Franci 2011-01-12, 16:42

Przyczyną wodogłowia jest najczęściej utrudniony odpływ płynu mózgowo-rdzeniowego z układu komorowego mózgowia (w przebiegu niewydolności żylnej, zakrzepu), rzadziej: nadprodukcja płynu mózgowo-rdzeniowego, w przebiegu guza mózgu (objawy ucisku), urazu głowy, krwawienia podpajęczynówkowe, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.

neuron 2011-01-12, 22:16